DenS communicatie banner image

De essentie van communicatie

DenS Communicatie vertaalt uw project naar uw doelgroep: medewerkers van uw administratie of bedrijf, omwonenden of belanghebbenden. Wij ondersteunen u met analyse, strategisch advies en implementatie, procescoördinatie, gespreksleiding en bemiddeling.

Nieuws

nieuwjaarswens2017

Een goed communicatiejaar

‘Het is onmogelijk om niet te communiceren’.
Dat zegt het eerste axioma voor communicatie van Paul Watzlawick, Oostenrijks-Amerikaans psycholoog en filoloog en vooraanstaand communicatiewetenschapper.

Goed communiceren,
dat wensen wij u toe voor 2017.

Goedele en Conny

Complex project ECA

DenS ondersteunt het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid bij de opstart van het complex project "Realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen".
Lees meer...