Conny_Deneweth_Goedele_Schuerman

Conny Deneweth

Licentiaat Geschiedenis, 2 jaar graduaat openbare administratie. Aanvullende opleidingen interne communicatie, gespreksleiding en coaching

Conny startte met onderzoek en vorming voor het Stadsarchief te Brugge, EHSAL en de Universiteit Gent. Sinds 1996 werkt ze als communicatieadviseur, vanaf september 2010 als zaakvoerder van DenS Communicatie bvba.

Procesbegeleiding en projectcommunicatie, gespreksleiding en het opstellen en analyseren van bevragingen en doorlichtingen zijn haar sterkste troeven.

Conny begeleidde verschillende overheidsprojecten rond ruimtelijke ordening, water, milieu en mobiliteit, zowel communicatie- als onderzoeksprojecten. Ze stelde communicatiestrategieën op zowel voor interne communicatie als voor projecten met de ruime bevolking en coördineerde de opmaak van communicatiemiddelen.

 

Volledig profiel: linkedin.com/in/connydeneweth

Goedele Schuerman

Licentiaat in de Psychologische en Pedagogische Wetenschappen. Aanvullende opleidingen onderhandelen, gespreksleiding en creatief schrijven

Goedele startte met de begeleiding van besturen, bewonersgroepen en adviesraden rond ruimtelijke ordening en milieu voor BIRO vzw. Sinds 1998 werkt ze als communicatieadviseur, vanaf september 2010 als zaakvoerder van DenS Communicatie bvba.

Procesbegeleiding en projectcommunicatie, strategisch advies en gespreksleiding zijn haar sterkste troeven, naast een vlotte pen.

Goedele begeleidde verschillende overheidsprojecten rond ruimtelijke ordening, water, milieu en mobiliteit. Ze coördineerde complexe processen uitgevoerd door meerdere projectleiders. Ze werkte communicatiestrategieën uit, zowel voor interne communicatie als voor projecten.

 

Volledig profiel: linkedin.com/in/goedeleschuerman

Een netwerk van partners

Waar nodig ontpopt DenS zich tot een groot bureau. We stellen een team samen met uiteenlopende competenties op maat van uw vraag: gespreksleiders, inhoudelijk deskundigen, copywriters, grafisch ontwerpers, webbouwers en experts in sociale media.