Bevraging en doorlichting

DenS onderzoek specialiteit beeld

Om de krijtlijnen van een project scherp te krijgen, loont het te luisteren naar alle betrokkenen. DenS Communicatie brengt in kaart wat bij uw doelgroep leeft.

Wat denken uw inwoners of klanten over de werking van uw diensten? Hoe reageren bewoners op ingrepen in hun omgeving? Hoe uw beleidsplan of rapport beter afstemmen op de noden van de gebruikers? Hoe kwaliteitscriteria opstellen in dialoog met alle actoren?

Of het nu gaat om het aanbrengen van ideeën of de evaluatie van plannen, documenten of structuren, DenS kiest de doorlichting die past bij uw vraag: interviews, discussiegroepen, focusgesprekken, schriftelijke of digitale bevragingen.

DenS Communicatie zet samen met u een traject uit voor de doorlichting. We zorgen ervoor dat de juiste vragen eenduidig geformuleerd zijn. We kiezen een methodiek die aansluit bij de doelgroep. De belangrijkste bevindingen diepen we verder uit via interviews of focusgesprekken. De krachtlijnen vatten we samen in een actieplan.

Hoe de doorlichting ook gebeurt, DenS staat garant voor een korte looptijd en een grote respons.

Het menu aan de rechterkant geeft een fiche per project.