Sigmaplan
Projectcommunicatie en strategie

Foto Schelde gebied

Het Sigmaplan is een proces met veel deelprojecten en actoren. DenS Communicatie tekent een evenwichtige communicatiestrategie uit. Voor de betrokken actoren organiseren en begeleiden we informatievergaderingen, infomarkten, bezoeken aan voorbeeldgebieden …

Realisatie Sigmaplan
Opdrachtgever: Vlaamse overheid, De Vlaamse Waterweg
Looptijd: 2011 - 2015
Wat: projectcommunicatie

Vraag

Met het Sigmaplan wil Vlaanderen van de Schelde en haar bijrivieren een veilige, toegankelijke en natuurlijke rivier maken. De verhoging en versteviging van dijken en de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden bieden bescherming tegen stormvloeden. Door deze zones in te richten als natuurgebied wordt de Schelde opnieuw een ecologisch waardevolle biotoop met kansen voor zachte recreatie. Ook landbouw krijgt een plaats in dit verhaal.

DenS Communicatie staat samen met Technum en Pantarein Publishing in voor de communicatieve ondersteuning van het Sigmaplan. Binnen het consortium staat in DenS in voor de strategie en communicatie.

Aanpak

Het Sigmaplan bestaat uit verschillende deelplannen waar telkens erg veel actoren bij betrokken zijn. DenS start de opdracht met een korte inventarisatie van de reeds gevoerde communicatie. Na twee interviewrondes sturen we de strategie en communicatie bij. De communicatiebegeleiding bestaat uit een voortdurende persmonitoring (online reputatiemanagement), communicatieadvies en -ondersteuning aangestuurd via een maandelijks communicatieoverleg, de organisatie van persconferenties, infomarkten, infovergaderingen, bezoeken aan voorbeeldgebieden …

Regelmatig organiseren we een Sigma-dag voor alle betrokkenen. We kiezen één van de Sigmaprojecten uit waar nieuwe ontwikkelingen te bekijken zijn. Via lezingen, wandelingen, een boottocht … tonen we deelnemers hoe de Sigmagebieden er binnen enkele jaren kunnen uitzien.