Strategisch project Rupelstreek
Participatie

Luchtfoto Rupelstreek

Provincie Antwerpen werkt een visie uit voor het gebiedsgericht strategisch project Rupelstreek. DenS Communicatie tekent het inspraaktraject uit en organiseert en begeleidt workshops en een infomarkt.

Strategisch project Rupelstreek
Opdrachtgever: Provincie Antwerpen
Looptijd: 2011 - 2012
Wat: participatie

Vraag

Via het strategisch project Rupelstreek wil de Provincie een gedragen toekomstbeeld formuleren en realiseren voor het open ruimtegebied tussen de kernen van Boom, Rumst en Reet. Een gebied met een belangrijk landschappelijk en industrieel erfgoed. Dit kan enkel als alle betrokkenen samenwerken en een gezamenlijke strategie en aanpak onderschrijven.

DenS Communicatie begeleidt de Provincie Antwerpen bij het uittekenen van het inspraaktraject en staat ook in voor de uitwerking en gespreksleiding van workshops en een informatiemarkt.

Aanpak

Het inspraaktraject vangt aan bij de start van de visievorming. De eerste cyclus in oktober 2011 inventariseert terreinkennis, lopende en geplande projecten. Deelnemers zijn lokale stakeholders: besturen, verenigingen, middenveld, toeristische actoren …. In thematische workshops rond natuur en landschap, erfgoed en cultuur, toerisme en recreatie en wonen, werken en ontsluiting brainstormen de deelnemers rond sterkten, kansen, zwakten en bedreigingen. Waar mogelijk duiden ze deze ook concreet aan op een kaart van het gebied. Daarbij ontstaat een discussie over opportuniteiten en prioriteiten.

Voorjaar 2012 volgt een tweede cyclus waarbij we een aanzet van visie toetsen, verfijnen en aanvullen. In kleine gespreksgroepen, gemodereerd door gespreksleiders van DenS Communicatie, discussiëren de deelnemers over een viertal vragen.

De tweede cyclus trekken we open via een infomarkt voor een ruim publiek. Hier wordt de aanzet van visie via een marktopstelling toegelicht. Een zestal medewerkers van studiebureau en provincie geven toelichting. Wie dat wenst, kan suggesties achterlaten via post-its op grote kaarten of via een gastenboek.