Wijkcirculatieplannen Sint-Niklaas
Participatie

project-circulatieplan

DenS begeleidt een reeks van zeven bewonersvergaderingen bij de opmaak van de wijkcirculatieplannen voor de stad Sint-Niklaas.

Wijkcirculatieplannen
Opdrachtgever: Stad Sint-Niklaas
Looptijd: 2016
Wat: participatie

Vraag

De stad Sint-Niklaas maakt werk van haar Mobiliteitsplan. In zeven wijken buigen de bewoners zich over de toekomstige wijkcirculatie. Deze bewonersvergaderingen vormen een belangrijke stap naar de wijkcirculatieplannen.
Om deze vergaderingen in goede banen te leiden, doet de stad een beroep op de neutrale gespreksleiders van DenS Communicatie.

Aanpak

Het stadsbestuur van Sint-Niklaas organiseert zeven bewonersvergaderingen met centrumwijken van de stad. De communicatiedienst van de stad had hiervoor een vast verloop voor ogen. Tijdens de startvergadering van de opdracht stippelen we een verloop uit dat beter aansluit bij de eigenlijke noden en wensen van de opdrachtgever en werken we methodieken uit die een optimale interactie met de deelnemers toelaten. Hierbij hebben we oog voor een goed verwachtingsmanagement en een degelijke terugkoppeling van resultaten achteraf.

Tijdens de wijkvergaderingen is de inbreng van de moderatoren vooral gesprekstechnisch. We waken er over dat de gesprekken evenwichtig verlopen, dat iedereen aan het woord komt en naar mogelijke oplossingsrichtingen werkt. We worden hierin bijgestaan door verkeersexperts die het kader bewaken en tevens instaan voor het verslag.

Het is belangrijk dat de moderatoren en verkeersexperts volledig parallel werken. Daarom plannen we voor elke wijkvergadering een kort inhoudelijk afstemmingsoverleg. Na elke wijkvergadering evalueren we samen met de opdrachtgever en de verkeersexperts de gevolgde methodiek en sturen die waar nodig bij.