Complex project Kustvisie
Strategie, projectcommunicatie en participatie

project-kustvisie

Het complex project Kustvisie onderzoekt wat nodig is om onze kust en het achterland te beschermen tegen een sterke en snelle zeespiegelstijging. DenS Communicatie stuurt de projectcommunicatie en het participatietraject aan.

Bescherming kust tegen zeespiegelstijging
Opdrachtgever: Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Looptijd: 2018 - 2021
Wat: strategie, projectcommunicatie, participatie

Vraag

Wat is nodig om de kustbescherming op peil te houden bij een sterke en snelle zeespiegelstijging? Om deze vraag te beantwoorden startte de Vlaamse Regering het complex project Kustvisie op.
DenS werkt een plan en structuur uit voor de communicatie, participatie en sensibilisering. We begeleiden alle overleg en communicatie.

Aanpak

Het project Kustvisie, dat oplossingen zoekt op lange termijn, is niet zomaar in te passen in de procedure complexe projecten. Meerdere studiebureaus buigen zich samen over de mogelijke alternatieven en de beste onderzoeksmethodiek.

DenS Communicatie ondersteunt de bureaus bij het zoeken naar een aanpak die kan werken binnen de procedure complexe projecten.

DenS werkt een communicatieplan en overlegstructuur uit. We staan samen met de studiebureaus in voor de voorbereiding en begeleiding van bestuur, begeleidingscommissie en stakeholdersforum.

We maken ook een voorstel voor een ruimere sensibilisering over de noodzaak aan extra beschermende maatregelen voor de Vlaamse kust. Gedurende de hele opdracht levert DenS de teksten aan voor de website kustvisie.be

 

Lees meer: kustvisie.be