Maak Melle meer mobiel
Participatie, projectcommunicatie en bevraging

project-mobiliteitsplanmelle

DenS werkt een participatietraject uit voor de opmaak van het Mobiliteitsplan Melle. Het traject start met de campagne ‘Maak Melle meer mobiel’.

Mobiliteitsplan Melle
Opdrachtgever: Gemeente Melle
Looptijd: 2017 - 2020
Wat: participatie, projectcommunicatie, digitale bevraging

Vraag

De gemeente Melle wil een ruim gedragen Mobiliteitsplan en voert participatie en communicatie hierbij hoog in het vaandel.
DenS werkt een participatietraject uit waarbij de bewoners, bezoekers en passanten van bij de start nauw betrokken worden. Het traject krijgt vorm in een wervende campagnestijl ‘Maak Melle meer Mobiel’.

Aanpak

DenS geeft de participatie bij de opmaak van het Mobiliteitsplan Melle van bij de start een herkenbaar gezicht met de wervende campagne ‘Maak Melle meer mobiel’. DenS coördineert de lancering, staat in voor de aanmaak van de campagnemiddelen en de redactie en vormgeving van de persteksten, folders en brochures.

Omdat steeds minder mensen zich verplaatsen naar gemeentelijke inspraakmomenten, worden de inspraakmogelijkheden in eerste instantie digitaal uitgewerkt. De projectwebsite vormt het kloppend hart van de communicatiecampagne. Daar vinden geïnteresseerden steeds de meest actuele informatie over de opmaak van het Mobiliteitsplan, de participatiemogelijkheden en de tussentijdse rapporten.

In twee fasen van het proces bouwen we de website uit met een inspraakmodule waarbij we zowel de ruime bevolking (inwoners, bezoekers en passanten) als de georganiseerde bevolking (verenigingen, scholen, adviesraden en bedrijven) bevragen. Omdat niet iedereen (gemakkelijk) toegang tot het internet heeft of de tijd neemt om opmerkingen en ideeën digitaal te formuleren, voorzien we ook inspraakmogelijkheden op papier en op laagdrempelige infomarkten in elke kern. Bezoekers kunnen er meteen op de concepten reageren. Zo verzamelen we bij elke participatieronde een schat aan informatie.

Door de ruime inspraak van bij de start van het project kunnen de verkeersdeskundige en de gemeente het ontwerp-Mobiliteitsplan telkens verfijnen en bijsturen, zodat er tijdens het openbaar onderzoek geen grote verrassingen meer zijn.

 

Lees meer: maakmellemeermobiel.be