Inspiratiedag kasteeldomein Edegem
Participatie

project-edegem

Edegem, Agentschap voor Natuur en Bos en Kempens Landschap werken een visie uit voor het kasteeldomein Hof Ter Linden. DenS Communicatie begeleidt een inspiratiedag voor alle geïnteresseerden.

Inspiratiedag kasteeldomein Hof Ter Linden
Opdrachtgever: Gemeente Edegem
Looptijd: 2013
Wat: participatie

Vraag

Het gemeentebestuur van Edegem is samen met het Agentschap voor Natuur en Bos en Kempens Landschap eigenaar van het kasteeldomein Hof Ter Linden. Het kasteeldomein ligt centraal in de gemeente en vormt een groene long in het verstedelijkt gebied van de regio Antwerpen. Tegen eind 2013 wil de gemeente een visie ontwikkelen op de invulling van dit domein.

DenS Communicatie begeleidt een inspiratiedag voor alle geïnteresseerden.

Aanpak

DenS Communicatie bereidt de inspiratiedag voor in nauwe samenwerking met de communicatiedienst van Edegem.

Op de inspiratiedag luisteren meer dan 100 geïnteresseerden naar de inleidende toelichtingen. Als neutrale gespreksleider waakt DenS er over dat gemeente, Kempens Landschap en Agentschap voor Natuur en Bos met één stem spreken.

Wie dat wenst, kan nadien in kleine gespreksgroepen dieper ingaan op de invulling van het domein. Het merendeel van de deelnemers doet dat. Aan een tiental gesprektafels gaan de deelnemers in op vier richtvragen rond gebruik en functies van het park en de gebouwen, goede voorbeelden in binnen- en buitenland en randvoorwaarden voor een goede klankbordgroep.

DenS Communicatie begeleidt zelf drie gesprekstafels en coacht medewerkers en bestuurders van de gemeente die instaan voor de moderatie van de andere tafels.

DenS verzamelt de input uit de tien gesprekstafels en synthetiseert deze tot een duidelijk overzicht van alle voorstellen waarmee de gemeente aan de slag kan.