Procescoördinatie

DenS coördonatie specialiteit beeld

Complexe projecten botsen vaak op uiteenlopende belangen of slecht afgestemde procedures. DenS Communicatie coördineert het volledige proces.

U wil een beleidsplan uitwerken in overleg met alle actoren? Een landschapsplan opmaken waarbij landbouwers, bewoners en bedrijven het voortouw nemen? Omwonenden betrekken bij de ontwikkeling van een bedrijventerrein?

DenS coördineert complexe trajecten van begin tot einde. Wij tekenen een helder procesverloop en een sterke overleg- en communicatiestructuur uit.
DenS staat in voor de volledige uitvoering. Wij zorgen voor een grondige voorbereiding, staan in voor gespreksleiding, opvolging en, indien u wil, zelfs voor het projectsecretariaat. Wij begeleiden u bij de opmaak van teksten voor folders of website of zorgen zelf voor redactie en ontwerp.

Het menu aan de rechterkant geeft een fiche per project.