RUP Haven Antwerpen
Strategie en projectcommunicatie

project-rup-haven-antwerpen

De ontwikkeling van het havengebied Antwerpen is een moeilijk proces met veel actoren, een ingewikkeld procesverloop en complexe besluitvorming. DenS Communicatie geeft strategisch communicatieadvies, organiseert en begeleidt overleg met actoren en staat in voor het online reputatiemanagement en de persbenadering.

Uitbreiding haven Antwerpen
Opdrachtgever: Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Looptijd: 2012 - 2019
Wat: strategie, projectcommunicatie

Vraag

Het havengebied van Antwerpen strekt zich uit over de rechter- en linkeroever van de Zeeschelde ter hoogte van de stad Antwerpen en de gemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas, Zwijndrecht en Stabroek. De Vlaamse Regering stelde een procesmanager aan om de acties uit het strategisch plan voor de ontwikkeling van het havengebied Antwerpen te coördineren. DenS Communicatie staat samen met Jusbox in voor de communicatieve ondersteuning van de procesmanager.

Aanpak

DenS Communicatie stippelt de krijtlijnen uit voor de communicatie naar de externe doelgroepen. Via interviews met interne en externe stakeholders (Vlaamse administraties, provincies, middenveldorganisaties …), een focusgesprek met de betrokken communicatieambtenaren en een digitale bevraging brengen we de communicatiewensen en -noden in kaart. Deze inventarisatie vormt de basis voor een goed doorkneed strategisch communicatieplan

DenS organiseert en begeleidt de overlegvergaderingen van het Centraal Netwerk (Vlaamse overheid, gemeenten, provincies, belangenorganisaties, sectorkoepels), infosessies voor de direct betrokken bewoners en landbouwers, infomarkten ….

DenS staat tevens in voor het online reputatiemanagement. Via een permanente online persmonitoring screenen we berichten op nieuwsfora, blogs, regio-tv, facebookpagina’s en andere sociale media en formuleren we aanbevelingen voor verdere opvolging.

Om het maatschappelijk draagvlak te verruimen, werkt onze communicatiepartner Jusbox een geslaagde interactieve sociale media campagne ‘Havenhelden’ uit. Deze campagne zet mensen in de kijker die met kleine verhalen bijdragen aan de ontwikkeling van het havengebied Antwerpen.