Synthesenota’s participatie
Projectcommunicatie

 

Na een inspraakronde of na het openbaar onderzoek over een gemeentelijk plan verwerkt DenS Communicatie de inspraakreacties en adviezen tot een synthesenota. Studiebureau, gemeente of GECORO kunnen hier gericht mee aan de slag.

Verwerking inspraakreacties tot een synthesenota
Opdrachtgevers: Gemeenten Brakel, Herzele, Geraardsbergen, Melle, Stad Izegem
Looptijd: 2011 tot 2014
Wat: projectcommunicatie

Vraag

Tijdens inspraakrondes of openbare onderzoeken over omgevingsprojecten ontvangt de gemeente of de GECORO talrijke adviezen en inspraakreacties, onder meer onder de vorm van petities. Sommige gemeenten opteren voor een combinatie van digitale en schriftelijke inspraak. Mits een goede bekendmaking en aansturing kunnen de inspraakreacties algauw boven de 1.000 oplopen. Dit betekent dat veel informatie in een korte tijdspanne moet verwerkt worden.
DenS Communicatie stelt een synthesenota samen waarmee het studiebureau, de gemeente of de GECORO aan de slag kunnen.

Aanpak

Na het afsluiten van een inspraakronde of het openbaar onderzoek inventariseert en klasseert DenS Communicatie alle binnengekomen reacties. De gemeente beschikt nu over een gedetailleerd overzicht. Ze kan in één oogopslag nagaan welke voorstellen gedragen worden en waarover geen eensgezindheid is, in welke straten of wijken de grootste bezorgdheid leeft.

Vervolgens verwerken we de opmerkingen en argumenten tot een overzichtelijke synthese, thematisch geordend. Voor een structuurplan bouwen we de nota zo op dat meteen duidelijk is welke opmerkingen geformuleerd werden per boekdeel van het structuurplan, per deelstructuur en per deelruimte.

Op basis van de synthesenota formuleert het studiebureau of de gemeente per rubriek een voorstel van antwoord.

Bij een openbaar onderzoek over een structuurplan bezorgen we de gecombineerde synthese- en antwoordennota aan de leden van de GECORO met de vraag ze grondig door te nemen. In het document geven we duidelijk aan voor welke rubrieken een beslissing van de GECORO nodig is.