RUP Reservatiestrook Schipdonkkanaal
Projectcommunicatie

project-rup-haven-antwerpen

Vlaanderen maakt een RUP om eigenaars en gebruikers langs de reservatiestrook voor het Schipdonkkanaal rechtszekerheid te geven. DenS Communicatie begeleidt de publieke raadpleging bij de start.

Aanpassing reservatiestrook Schipdonkkanaal
Opdrachtgever: Vlaamse overheid, Departement Omgeving
Looptijd: 2019
Wat: projectcommunicatie

Vraag

Reeds jarenlang is er sprake van de verbreding van het Schipdonkkanaal. Dit stoot op heel wat weerstand. Na een versmalling van de reservatiestrook door de Vlaamse Regering, start de opmaak van een uitvoeringsplan (RUP). Zo krijgen eigenaars en gebruikers zekerheid over de ontwikkelingsmogelijkheden van woningen, bedrijven en andere gebouwen.
DenS Communicatie begeleidt de publieke raadpleging over de start- en procesnota.

Aanpak

Omdat de plannen voor de verbreding van het Schipdonkkanaal al jaren tot veel commotie leiden, starten we de opdracht met een quick scan. Naast de klassieke infomarkten willen we de direct betrokken actoren ook persoonlijk benaderen.

We gaan na wie de belangrijkste spelers zijn, contacteren de betrokken gemeenten en inventariseren wat leeft en wat de pijnpunten zijn. In overleg met het multidisciplinair projectteam werken we een gedetailleerd draaiboek uit voor de communicatie.

Lokale ambtenaren en politici vormen voor ruimtelijke projecten vaak het eerste aanspreekpunt. We nodigen hen uit op een informatieavond zodat ze hun burgers daarna met een goede kennis van zaken te woord kunnen staan.

Aansluitend nodigen we vertegenwoordigers van alle actiegroepen en sectororganisaties in het projectgebied uit zodat zij hun achterban ook juist kunnen informeren. Dit initiatief wordt gewaardeerd.

Bij de start van de publieke raadpleging over de start- en procesnota organiseren en begeleiden we twee infomarkten. Direct betrokken eigenaars, bewoners en gebruikers van het projectgebied ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Het Departement Omgeving bereidt voor iedereen een persoonlijk dossiertje voor en legt aan individuele gesprekstafels uit wat voor de betrokkenen is veranderd en hoe ze tijdens de procedure kunnen reageren.

DenS staat ook in voor de aanmaak van een flyer en een reeks tentoonstellingsposters.