Regionaal vrachtroutenetwerk
Procesbegeleiding en bevraging

project-vrachtroutenetwerk

Departement Mobiliteit en Openbare Werken tekent het Regionaal Vrachtroutenetwerk Vlaanderen uit. DenS Communicatie coördineert de integratie, werkt een communicatiestrategie uit naar bevolking en pers en organiseert een bevraging bij gemeenten en bedrijventerreinen.

Uitwerking vrachtroutenetwerk
Opdrachtgever: Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Looptijd: 2011 - 2015
Wat: procesbegeleiding, bevraging

Vraag

Het Departement MOW wil de verkeersveiligheid verbeteren via een doordacht vrachtroutenetwerk met bijhorend bewegwijzeringsmodel voor heel Vlaanderen. De provinciale afdelingen van het departement leggen de basis voor dit netwerk.
DenS Communicatie staat in voor de coördinatie en, in samenwerking met Aquaterra, voor het vertalen in eenvormige GIS-lagen. Bij de verdere uittekening van het netwerk ondersteunt DenS Communicatie de projectleider bij het uitstippelen van het communicatietraject.

Aanpak

In een eerste fase bouwen de provinciale afdelingen van MOW een basisbestand op in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer. DenS Communicatie coördineert de integratie van het aangeleverde materiaal en de besprekingen in de stuurgroep. Aquaterra zorgt voor de GIS-vertaling en het eenvormig maken van alle gegevens over heel Vlaanderen. Daarnaast vullen we de basisgegevens aan met relevante informatie vanuit de Verkeersbordendatabank en met ongevallenstatistieken.

Parallel hiermee lanceren we een bevraging bij alle Vlaamse gemeenten. DenS Communicatie volgt de respons actief op en slaagt er in om 95% van alle Vlaamse gemeenten te motiveren om aan de enquête deel te nemen. Hiermee leggen we een degelijke basis voor het verdere onderzoek.

In de tweede fase van de opdracht tekent DenS Communicatie de communicatiestrategie naar de pers uit. Dit gebeurt in nauw overleg met de opdrachtgever en het kabinet van de minister.

Bij het voltooien van de tweede fase blijkt voor een drietal projectgebieden verdere uitdieping op bedrijfsniveau nodig. DenS Communicatie werkt gerichte digitale vragenlijsten uit voor de bedrijventerreinen Heultje, Brustem en Schurhoven en staat in voor de verwerking en interpretatie ervan.

Bij het afsluiten van de tweede fase werkt DenS Communicatie een communicatieplan uit naar de ruime bevolking. DenS staat tevens in voor de redactie van artikels en persberichten en de voorbereiding van de publiekswebsite.