Strategisch plan WIVO
Strategie en workshops

Screen grab WIVO Strategisch plan

WIVO wil een kort maar krachtig strategisch plan gedragen door het volledige team. DenS Communicatie stuurt en begeleidt.

Uitwerking strategisch plan WIVO
Opdrachtgever: WIVO (nu Vonk)
Looptijd: 2011 en 2015
Wat: strategie, workshops

Vraag

WIVO vzw bereidt zich volop voor op de komende legislatuur en wil een kort en krachtig strategisch plan dat gedragen wordt door het volledige team. DenS Communicatie organiseert twee werksessies en coacht WIVO bij de vertaling naar een strategisch plan.

Aanpak

DenS Communicatie start de opdracht met een interview met de directeur van WIVO om zicht te krijgen op de realisaties van het strategisch plan 2007-2011 en op nieuwe evoluties en opties voor 2011-2015.

DenS organiseert en begeleidt in de weken daarna twee werksessie(s) met alle teamleden van WIVO. Tijdens de eerste dag stippelen de teamleden zeven strategische krachtlijnen voor WIVO uit. Ze maken ook duidelijke keuzes in de nieuwe opties voor de periode 2011-2015. Eens deze lijnen zijn uitgezet, vertalen ze de strategische opties in operationele doelstellingen. Tijdens de tweede werksessie verdiept het team de resultaten van de eerste dag. Ze zetten de operationele doelstellingen om in concrete acties en gaan na hoe de interne organisatiestructuur kan aangepast worden aan de nieuwe werking. Tot slot sturen ze de missie en de USP van WIVO bij.

DenS kiest gespreksmethodieken die op korte tijd veel goede ideeën genereren. Tijdens de pauzes synthetiseert de gespreksleider de resultaten. Zo is de rode draad voor de groep meteen zichtbaar en dringen ze meteen door tot de essentie van de zaak. Als externe gespreksleider kan DenS bovendien gemakkelijker delicate punten ter sprake brengen, gevoeligheden bespreekbaar maken of kritische vragen stellen.

DenS vertaalt de resultaten van de werksessies samen met de directeur van WIVO in een beknopt strategisch plan met een herwerkte missie en USP en actiefiches per strategische doelstelling.

Vier jaar later is het tijd voor een grondige actualisering van het plan. Voor het nieuwe WIVO-team werken we een aangepaste methodiek voor de tweedaagse uit. Zo genereren we een schat aan nieuwe ideeën en visies.

Enkele maanden later ondersteunen we WIVO bij een afsluitende teamdag.