Procesevaluatie AGNAS
Bevraging en strategie

project-AGNAS

Afdeling Ruimtelijke Planning wil het participatietraject voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de afbakening van het buitengebied evalueren. DenS Communicatie bevraagt alle betrokken actoren.

Bevraging actoren AGNAS-proces
Opdrachtgever: Vlaamse overheid, Departement Omgeving
Looptijd: 2011
Wat: bevraging, strategie

Vraag

Voor de afbakening van de gebieden van de agrarische en natuurlijke structuur worden gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP) opgemaakt. In september 2010 voerde het Departement Omgeving een nieuwe werkwijze in. Voortaan worden partners via een uitgetekend voortraject betrokken bij de voorbereiding van de goedkeuringsprocedure van deze GRUP’s.

Een jaar later is de tijd rijp om deze werkwijze te evalueren. DenS Communicatie bevraagt alle betrokken actoren over de nieuwe werkwijze en formuleert voorstellen ter verbetering.

Aanpak

Via een kortlopende opdracht van zes weken wil het Departement Omgeving snel een overzicht krijgen van het werken met de voortrajecten.

Om op korte tijd een maximaal resultaat te bekomen, kiest DenS Communicatie voor een digitale bevraging. Dit laat toe alle stakeholders uit de verschillende processen in eenzelfde mate bij het evaluatieonderzoek te betrekken. Via een digitale bevraging kunnen we meer vragen stellen dan tijdens een interview of focusgesprek. Gesloten vragen worden aangevuld met open vragen om kwalitatieve informatie te verzamelen.

Een digitale bevraging laat ook toe de invulling op te volgen. Ondanks de korte looptijd van 2 weken krijgen we zo toch nog een respons van bijna 50%.

De krachtlijnen van het onderzoek vatten we samen in een powerpointpresentatie. De presentatie en de verwerking van de gesloten vragen vormen een goede basis voor verdere analyse van de evaluatie door de partners. DenS bespreekt de resultaten met de belangrijkste actoren.