Bevragingen Willebroek
Bevraging en strategie

project-Willebroek

DenS Communicatie coacht de gemeente bij de bevraging van omwonenden en gebruikers over de herinrichting van een binnengebied en bij een algemene bevolkingsbevraging.

Bevraging herinrichting Willebroek-Noord en bevolkingsbevraging
Opdrachtgever: Gemeente Willebroek
Looptijd: 2012 en 2016-2017
Wat: bevraging, strategie

Vraag

De gemeente wil een binnengebied in Willebroek-Noord herinrichten. De eerste voorstellen werden door de bewoners afgewezen. Om een beter beeld te krijgen van de visie van omwonenden en gebruikers op de inrichting van het gebied, organiseert Willebroek een bevraging.

Vier jaar later organiseert Willebroek een algemene bevolkingsbevraging. Zo willen de beleidsmakers een goed beeld krijgen van de wijze waarop de inwoners het wonen in hun gemeente ervaren.
Voor beide bevragingen coacht DenS de gemeente bij de opmaak en uitvoering van de bevraging en staan we in voor een snelle en heldere verwerking van de resultaten.

Aanpak

DenS Communicatie kent Willebroek goed en is vertrouwd met de methodiek die de gemeente bij schriftelijke bevragingen hanteert.

Voor de bevraging van het binnengebied brengen we samen met de projectleiders van Willebroek de gevoeligheden in kaart. We plannen het project en zetten een ambitieus maar haalbaar projectverloop uit. Voor elke doelgroep (bewoners en eigenaars, bezoekers kinderdagverblijf, moskee en gemeenschapscentrum) kiezen we de meest optimale benadering om voldoende respons te krijgen.

Willebroek stelt een reeks basisvragen op. DenS Communicatie gaat na of de gemeente met deze vragen een eenduidig antwoord zal krijgen op de vraagstukken die binnen de wijk spelen. We verfijnen de vragenlijst, differentiëren ze per doelgroep en controleren het geheel op eenvormigheid, leesbaarheid en volledigheid.

DenS verwerkt de resultaten in een bevattelijke presentatie en adviseert de gemeente hoe ze de resultaten kan vertalen in een aanvaardbaar voorstel voor de betrokkenen. Afsluitend modereren we een informatieavond voor geïnteresseerden waarbij de beleidsmakers de plannen voor de verdere inrichting van het binnengebied toelichten.

 

Vier jaar later organiseert de gemeente een bevolkingsbevraging met onze hulp. Na een workshop met een stuurgroep van beleidsmakers en diensthoofden gaan we aan de slag. We stellen de vragenlijst zo op dat een vergelijking met eerdere enquêtes mogelijk isen programmeren het geheel. Parallel werken we een schriftelijke versie uit voor wie minder vertrouwd is met internet.

We coachen Willeboek bij de bekendmaking van de bevraging. Na het afsluiten van de responstermijn verwerken we de resultaten in een helder rapport voor het College.