Strategisch plan Scholengroep
Workshops

project-scholengroep

Een Antwerpse scholengroep vraagt DenS Communicatie ondersteuning om haar strategisch plan uit te werken. DenS betrekt alle directeurs en stafleden bij dit proces.

Uitwerking strategisch plan scholengroep
Opdrachtgever: Scholengroep in Antwerpen
Looptijd: 2011, 2012, 2013
Wat: workshops

Vraag

Een Antwerpse scholengroep wil strategische en operationele krachtlijnen voor haar werking uitstippelen voor de korte en middellange termijn.
DenS Communicatie betrekt alle directeurs en stafleden van de 13 scholen bij dit proces.

Aanpak

De scholengroep bruist van creatieve en vernieuwende ideeën. Het komt er op aan die in een ambitieus maar haalbaar stramien te gieten.

In 2011 begeleidt DenS Communicatie een werkdag met de directieleden van de scholengroep om de ideeën om te zetten in stevige strategische krachtlijnen. We houden hierbij rekening met het ruimere kader waarbinnen de scholengroep actief is en met het eerder uitgestippelde pedagogisch project van de groep. Na een individuele oefening clusteren we de ideeën en diepen ze verder uit. We vertalen de clusters naar strategische doelstellingen. Waar mogelijk concretiseren we ze tot operationele doelstellingen. Na de dagsessie werkt de algemene directie de doelstellingen verder uit in een strategisch plan.

Drie maanden later begeleidt DenS een beleidstweedaagse met de directie en de stafleden van de scholengroep. Bedoeling is om de langetermijndoelstellingen van het strategisch plan te vertalen in concrete acties voor het volgende jaar. De groep evalueert de lopende acties. Via creatieve denksessies worden nieuwe projectideeën aangereikt en uitgediept. In kleine groepjes verfijnen de deelnemers deze voorstellen tot concrete actieplannen. Tijdens de tweede dag bekijken de directieleden de financiële consequenties van hun keuzes. Elk project krijgt een boekhoudkundige vertaling. Op het einde van de rit ziet elke school welk budget het komende jaar beschikbaar is en welke projecten gerealiseerd kunnen worden.

Een jaar later herhaalt de scholengroep deze oefening onder leiding van DenS Communicatie. We organiseren opnieuw een beleidstweedaagse. De focus ligt nu op het evalueren en bestendigen van acties en op het uitwerken van nieuwe denkpistes voor het komende jaar. Via een combinatie van creatieve denktechnieken werken directie en stafleden de actieplannen concreet uit. Na de tweedaagse beschikt de scholengroep over praktische actiefiches waarmee het team meteen aan de slag kan.