Leefbare dorpen Getestreek
Participatie

project-getestreek

DenS organiseert Getedagen met academie, G30 en Getecafé rond leefbare dorpen in de Getestreek.

Leefbare dorpen Getestreek
Opdrachtgever: Provincie Vlaams-Brabant
Looptijd: 2019 - 2020
Wat: participatie

Vraag

‘Leefbare dorpen Getestreek’ staat voor een ambitieus project om de historisch gegroeide dorpen, de sterk agrarische open ruimte, de vallei van de Gete en de 20e eeuwse uitgespreide verstedelijking te verbinden.
DenS Communicatie staat in voor de uitwerking en begeleiding van het participatietraject binnen een consortium met ProFlow, Plusofficearchitects en Anyways.

Aanpak

Het studiebureau verkent per fiets samen met de besturen elke gemeente: Geetbets, Zoutleeuw, Linter, Landen, Tienen en Hoegaarden.

Met de inzichten uit de fietstocht in ons hoofd organiseren we een eerste Getedag rond het thema ‘Leefbare dorpen Getestreek’. Via enkele inspirerende voorbeelden gaan we in gesprek over mogelijkheden om de historische dorpen te versterken, over aanzetten tot een duurzame mobiliteit en een toekomstgerichte invulling van het landschap in de Getevallei. We starten met een Gete-academie voor de lokale mandatarissen en ambtenaren, nadien volgt een G30 met per gemeente een vijftal bewoners en actoren uit het middenveld. ’s Avonds zijn alle geïnteresseerden welkom op een Getecafé.

Tijdens de tweede Getedag werken we via oefeningen per dorp, themagesprekken en een infomarkt met gesprekrondes drie thema’s verder uit: de Getevallei als drager voor een recreatief netwerk, uitbouw van een fietscultuur in de Getestreek en klimaatrobuuste en natuurinclusieve dorpen