Bedrijventerrein Op de Berg
Bevraging

project-opdeberg

Het industrieterrein Op de Berg ligt binnen het Nationaal Park Hoge Kempen en zal ook natuurgebied worden. DenS interviewt alle bedrijven in het kader van hun herlokalisatie.

Uitdoving bedrijventerrein Op de Berg
Opdrachtgever: Vlaamse overheid, Departement Omgeving
Looptijd: 2017
Wat: bevraging, doorlichting

Vraag

Doelstelling van het complex project ‘Industrieterrein Op de Berg te Maasmechelen’ is de uitdoving en omvorming tot natuur van het industriegebied Op de Berg, dat binnen het Nationaal Park Hoge Kempen ligt.
Om een duidelijk zicht te krijgen op hun noden en wensen interviewt DenS alle bedrijven.

Aanpak

Samen met de opdrachtgever werkt DenS een goede vragenlijst uit.

We contacteren alle bedrijven en eigenaars van leegstaande terreinen of gebouwen en bezorgen hen op voorhand de vragen. De interviews vinden plaats in de bedrijfsgebouwen of op het terrein.

Per interview maken we een gedetailleerd verslag met zowel de antwoorden op de vragenlijst als nog te beantwoorden vragen gesteld door de geïnterviewde.

We koppelen het verslag van elk interview via mail terug naar de geïnterviewde om zeker te zijn dat er geen fouten insluipen. Deze terugkoppeling laat de bedrijven ook toe eventueel bijkomende informatie na te sturen.

In de eindrapportage formuleert DenS een advies over timing van de herlokalisatie, ligging en kenmerken van gewenste terreinen en tijdelijke noden in afwachting van de herlokalisatie.