Intern communicatieplan Vilvoorde
Workshops en strategieproject-vilvoorde

Vilvoorde wil haar interne communicatie verbeteren. DenS Communicatie maakt samen met diensthoofden en personeel een communicatieplan op maat.

Opmaak intern communicatieplan
Opdrachtgever: Stad Vilvoorde
Looptijd: 2016
Wat: bevraging, workshops, strategie

Vraag

De stad Vilvoorde telt ongeveer 300 personeelsleden en zet sterk in op interne communicatie. Toch voelen medewerkers zich onvoldoende geïnformeerd. Via een kort en krachtig traject wil Vilvoorde snel tot merkbare verbeteringen komen.
DenS Communicatie gaat na welke noden en wensen bij het personeel leven en zoekt samen met hen oplossingen om de informatiedoorstroming te verbeteren.

Aanpak

DenS Communicatie ondersteunt en begeleidt de stad bij de eerste twee stappen van de opdracht: ontwikkelen van een gedragen intern communicatiebeleidsplan en uitwerken van concrete actiefiches die gemakkelijk binnen de organisatie uitgerold kunnen worden.
Via deskresearch, interviews en een workshop met de diensthoofden krijgen we voeling met de organisatie- en communicatiecultuur van de stad Vilvoorde. We krijgen een klare kijk op het toekomstbeeld voor de interne communicatie, de strategische krachtlijnen, de doelgroepen en de thema’s die in het plan een uitwerking moeten krijgen.
Tijdens een denkdag met een tachtigtal personeelsleden van alle niveaus verdiepen we de hoofdthema’s van de interne communicatie. De GPS-toolkit van Flanders DC vormt hiervoor een uitstekend instrument.
DenS clustert alle ideeën uit het voortraject in een bevattelijk en beknopt intern communicatieplan. We maken een onderscheid tussen actievoorstellen die onmiddellijk kunnen opgestart worden en tot zichtbare resultaten leiden (quick wins) en acties die de stad op korte termijn op het goede spoor kan zetten.
Tijdens een communicatiedag met diensthoofden en toekomstige communicatiecontactpunten werken we tien concrete actiefiches uit waarmee de stad onmiddellijk aan de slag kan.
In een derde stap helpt Annick Vanhove de stad bij de concrete uitwerking van enkele specifieke acties en de ontwikkeling van evaluatie- en monitoringtools.