Gespreksleiding en bemiddeling

DenS bemiddeling specialiteit beeld

In een project met tegengestelde belangen is het op gang brengen van een dialoog de eerste stap naar een oplossing. DenS Communicatie leidt het gesprek voor u.

De organisatie van een workshop voor 200 stakeholders? Een informatievergadering over de aanleg van een nieuwe weg? De dialoog met buurtbewoners bij de aanvraag van een nieuwe milieuvergunning?

DenS Communicatie heeft een ruime ervaring met gespreksleiding. Actiegroepen, verontruste eigenaars, grote groepen,… Wij gaan de dialoog aan.

Afhankelijk van de doelgroep en het project kiezen we een gespreksmethodiek. DenS staat in voor de inhoudelijke en methodologische voorbereiding en de gespreksleiding. De resultaten analyseren en synthetiseren we tot een plan van aanpak.
Ook de praktische uitvoering kunnen we volledig op ons nemen.

DenS ondersteunt ook bedrijven bij een open en transparante communicatie met de buurt. DenS heeft een sterke inhoudelijke bagage: overheidsprocedures, procedures uit ruimtelijke ordening, milieu, mobiliteit…wij kennen ze van a tot z. We zetten deze kennis graag in om te bemiddelen tussen bedrijf en omgeving.

Het menu aan de rechterkant geeft een fiche per project.