Participatie en projectcommunicatie

DenS bemiddeling specialiteit beeld

In een project met tegengestelde belangen is het op gang brengen van een dialoog de eerste stap naar een oplossing. DenS Communicatie leidt het gesprek voor u.

U wil een beleidsplan uitwerken in overleg met alle actoren? Een landschapsplan opmaken waarbij landbouwers, bewoners en bedrijven het voortouw nemen? Omwonenden betrekken bij de ontwikkeling van een bedrijventerrein? Een workshop organiseren voor 200 stakeholders?

DenS Communicatie heeft een ruime ervaring met overleg, inspraakbegeleiding en participatie. Actiegroepen, verontruste eigenaars, grote groepen … Wij gaan de dialoog aan.

Afhankelijk van de doelgroep en het project werken we een plan van aanpak uit. DenS staat in voor de inhoudelijke en methodologische voorbereiding en de gespreksleiding. Ook de praktische uitvoering kunnen we volledig op ons nemen.

DenS ondersteunt ook bedrijven bij een open en transparante communicatie met de buurt. DenS heeft een sterke inhoudelijke bagage: overheidsprocedures, procedures uit ruimtelijke ordening, milieu, mobiliteit…wij kennen ze van a tot z. We zetten deze kennis graag in om te bemiddelen tussen bedrijf en omgeving.

Het menu aan de rechterkant geeft een fiche per project.