Groenpool De Campagne Drongen
Participatie

project-groenpooldecampagne

Gent maakt een inrichtingsplan voor De Campagne als toegangsportaal voor de groenpool Vinderhoutse Bossen. DenS Communicatie tekent het participatietraject uit en begeleidt de inspraakmomenten.

Communicatie Groenpool De Campagne
Opdrachtgever: Stad Gent
Looptijd: 2013
Wat: participatie

Vraag

De Stad Gent maakt een inrichtingsplan voor het portaal De Campagne, één van de drie toegangspoorten tot de groenpool Vinderhoutse Bossen.
DenS Communicatie maakt een communicatieplan op en begeleidt de participatie.

Aanpak

Stad Gent en Vlaamse Landmaatschappij realiseren samen met Provincie Oost-Vlaanderen en gemeente Lovendegem de groenpool Vinderhoutse Bossen. De groenpool krijgt drie toegangsportalen, waarvan De Campagne er één is. De Campagne heeft met het park en de schoolhoeve nu al grote troeven. Deze worden verder uitgebouwd tot een portaal voor de groenpool. Extra speelterreinen en een speelbos, ruimere openingsuren, onthaalinfrastructuur, picknickbanken, een boomgaard … kunnen het nog aantrekkelijker maken.

DenS Communicatie werkt een voorstel uit voor de participatie tijdens de opmaak van het beheerplan, stedenbouwkundig ontwerp, inrichtingsplan en uitvoeringsdossier: een eerste moment bij de analyse en visievorming, een tweede bij de vertaling naar een ontwerp en een derde naar aanleiding van de werken.

DenS begeleidt het eerste gespreksmoment in juni 2013. Na een korte toelichting bij de rol van De Campagne en de opmaak van het inrichtingsplan, bevragen we de deelnemers in een achttal kleine groepen naar aandachtspunten bij de inrichting van het gebied. Doelgroep zijn bewoners, verenigingen, gebruikers van park en gebouw. Specifieke doelgroepen zoals onderhoudsploeg en medewerkers van De Campagne, bezoekende scholen en jeugdbeweging worden apart bevraagd via interviews. Het studiebureau verwerkt de inbreng in een overzichtelijke tabel met een voorstel voor opvolging voor elk punt.