Wijk in de kijker Sint-Niklaas
Participatie

project-wijkindekijker

Om burgers en middenveld actief te betrekken bij de planning en uitvoering van het beleid werkt DenS Communicatie voor Sint-Niklaas het participatief project ‘Wijk in de kijker’ uit.

Participatietraject ‘Wijk in de kijker’
Opdrachtgever: Stad Sint-Niklaas
Looptijd: 2016 - 2017
Wat: participatie

Vraag

Het stadsbestuur wil burgers en middenveld actief betrekken bij de planning en uitvoering van het beleid. Doelstelling is om per wijk tot een lijst gedragen en haalbare actiepunten te komen, een 10-puntenplan voor de wijk.
DenS Communicatie werkt hiervoor het participatief project ‘Wijk in de kijker’ uit.

Aanpak

Een structurele samenwerking tussen de diensten op wijkniveau (politie, groendienst, reine stad, bibliotheek, jeugd- en cultuurdienst …) is cruciaal om ‘Wijk in de kijker’ te laten slagen. Bij deze eerstelijnsmedewerkers is veel kennis aanwezig, maar ze wordt te weinig uitgewisseld. De diensten tekenen samen per wijk een wijkprofiel uit.

Om ‘Wijk in de kijker’ ruim bekend te maken, nodigen we alle organisaties actief in de wijk uit. Zij kennen de lokale gevoeligheden en noden beter. Zij geven ook tips om moeilijk bereikbare doelgroepen bij het project te betrekken.

Op een eerste Wijkoverleg inventariseren we met de bewoners mogelijke projecten rond een vijftal thema’s relevant op wijkniveau. Via de digitale tool wijkindekijker.sint-niklaas.be (CitizenLab) kan de lijst voorstellen nog aangevuld worden. Kinderen en jongeren bereiken we via klasbezoeken, jeugdraad, straathoekwerker …

De voorstellen worden voorgelegd aan de stadsdiensten die een eerste selectie maken.

Op een tweede Wijkoverleg maken we met de bewoners een verdere selectie tot een 10-puntenplan voor de wijk. We werken samen de gekozen acties verder uit en kiezen een actie waar de wijk zelf haar schouders onder zet. Voor de opvolging stellen we een Wijkpanel samen met geïnteresseerde bewoners of mensen die in de wijk werken.