Leidingstraat Antwerpen-Ruhrgebied
Strategie, projectcommunicatie en participatie

project-leidingstraat

De zoektocht naar een reservatiestrook voor een leidingstraat van de Antwerpse haven tot het Ruhrgebied zorgt voor veel ongerustheid in Vlaanderen. DenS Communicatie stuurt de projectcommunicatie, het overleg en de participatie aan.

Reservatiestrook Leidingstraat Antwerpen-Ruhrgebied
Opdrachtgever: Vlaamse overheid, Departement Omgeving
Looptijd: 2015, 2016 en 2021 - ... (lopend)
Wat: strategie, projectcommunicatie, participatie

Vraag

De Vlaamse overheid maakt samen met de Antwerpse haven een uitvoeringsplan (RUP) om een reservatiestrook vast te leggen voor een ondergrondse leidingstraat van de Antwerpse haven tot de grens met Nederland (Geleen).
DenS werkt een plan en structuur uit voor de communicatie, participatie en sensibilisering. We begeleiden alle overleg en communicatie.

Aanpak

Begin 2015 startten de Vlaamse overheid en het Havenbedrijf Antwerpen samen met de pijpleidingfederatie Fetrapi en de chemiefederatie essenscia een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden voor de inplanting van een ondergrondse leidingstraat tussen de haven van Antwerpen en het Ruhrgebied.

Antea Group voert het haalbaarheidsonderzoek uit. DenS Communicatie staat in voor de stakeholdersanalyse en het communicatieplan, de opmaak van persberichten en de organisatie en begeleiding van overlegmomenten met Vlaamse administratie, provinciale en lokale besturen en regionale actoren. We begeleiden workshops met stakeholders rond risico-analyse en randvoorwaarden. We organiseren een ontwerp-atelier in Geel, Meerhout en Kasterlee om zicht te krijgen op de mogelijke meerwaarde van een leidingstraat voor de lokale gemeenschap. Voor de betrokken bedrijven organiseren en begeleiden we een colloquium rond kansen en potenties voor een leidingstraat Antwerpen-Ruhrgebied.

In 2021 start de opmaak van een RUP met de publieke raadpleging over de startnota. DenS begeleidt de communicatie en het overleg tijdens de inspraakperiode. We werken een voorstel uit voor het verdere procesverloop en zullen het overleg met alle betrokken actoren verder begeleiden.

 

Lees meer: omgeving.vlaanderen.be