Logo processcoördinatie

Procesbegeleiding

DenS begeleidt trajecten met veel actoren, een ingewikkeld procesverloop en complexe besluitvorming van begin tot einde.

Lees meer...
Logo onderzoek

Strategisch advies

De communicatie binnen uw bestuur of bedrijf, de beste aanpak van een project, de organisatie van een openbaar onderzoek. DenS geeft advies op maat.

Lees meer...
Logo strategisch advies

Bevraging en doorlichting

De werking van uw diensten evalueren, uw beleidsplan of rapport beter afstemmen op de noden van de gebruikers. DenS kiest de geschikte doorlichting.

Lees meer...
Logo gespreksbemiddeling

Participatie en communicatie

Een beleidsplan uitwerken in overleg met alle actoren, omwonenden betrekken bij de ontwikkeling van een bedrijventerrein, een workshop organiseren voor 200 stakeholders. DenS gaat de dialoog graag aan.

Lees meer...