Procesbegeleiding

DenS coördonatie specialiteit beeld

Projecten botsen vaak op uiteenlopende belangen of slecht afgestemde procedures. DenS Communicatie coördineert het volledige proces.

DenS heeft een sterke inhoudelijke bagage: overheidsprocedures, procedures uit ruimtelijke ordening, milieu, mobiliteit…wij kennen ze van a tot z. DenS coördineert trajecten met veel actoren, een ingewikkeld procesverloop en complexe besluitvorming van begin tot einde. Wij tekenen een helder procesverloop en een sterke overleg- en communicatiestructuur uit. DenS staat in voor de volledige begeleiding. Wij zorgen voor een grondige voorbereiding, staan in voor coördinatie en gespreksleiding en, indien u wil, zelfs voor het projectsecretariaat. Wij begeleiden u bij de opmaak van teksten voor folders of website of zorgen zelf voor redactie en ontwerp.

Het menu aan de rechterkant geeft een fiche per project.