Infomarkten
Projectcommunicatie project-rup-haven-antwerpen

DenS Communicatie organiseert en begeleidt informatiemarkten tijdens inspraakrondes of openbare onderzoeken.

Opdrachtgever: Vlaamse overheid, provinciebesturen en gemeenten

Looptijd:
- Regionaalstedelijk gebied Brugge (2017), Leuven (2018) en Mechelen (2020)
- GRUP Benedenvliet (2018), Schipdonkkanaal (2019), Kleine Nete (2019) en K-R8 (2019)
- Complex project Stationsomgeving Kessel (2018), Nieuwe sluis Zeebrugge (2018-2019), Leefbaarheid Klein Rusland (2018)
- Mobiliteitsplan Melle (2018)

Wat: projectcommunicatie

Vraag

Tijdens inspraakrondes of openbare onderzoeken over projecten met veel actoren laat een informatiemarkt toe grote groepen bezoekers in een korte tijdsspanne te informeren over het project en het ruimere kader. Projectleiders kunnen in dialoog gaan met betrokkenen wat een positief effect heeft op het draagvlak. Ook minder mondige burgers komen aan bod en krijgen waar mogelijk zelfs antwoord op perceelsgebonden vragen.

DenS staat in voor de praktische en inhoudelijke organisatie, de begeleiding en opvolging.

Aanpak

Een snelle en volledige organisatie is een van onze sterke punten.

DenS start de opdracht met een overleg met de belangrijkste betrokken administraties. Aan de hand van een ontwerp-draaiboek bespreken we de uitwerking en opzet van de infomarkt. We klaren inhoudelijke vragen uit, maken afspraken voor de samenstelling van een Q&A-lijst, spreken af hoe de markt bekendgemaakt wordt, hoe we omgaan met eigenaars en huurders bij onteigeningen, met eventuele actiegroepen, met de pers en maken praktische afspraken.

DenS legt alle afspraken vast in het draaiboek en volgt de uitvoering nauwgezet op.

DenS Communicatie vertaalt het project naar informatieve posters met sprekende kaarten en beelden. Soms vullen we dit aan met een beknopte presentatie of folder. We coördineren de opmaak van de Q&A-lijst voor de bemanning van de infomarkt. We schrijven een perstekst of organiseren een persontmoeting, net voor de opening van de infomarkt. DenS kan ook zorgen voor een aangepaste zaal en catering.

Tijdens de infomarkt staan wij in voor het opstellen van de zaal en het onthaal van de bezoekers.
Vragen die niet ter plaatse kunnen beantwoord worden, noteren we op invulformulieren. We maken hiervan een overzicht en waken er over dat alle vragen snel beantwoord worden.
Na afloop screenen we de pers en bezorgen de persoogst met sfeerfoto’s aan de bemanning van de infomarkt.