Regionaal Masterplan Mobiliteit
Participatie

project-masterplanmobiliteit

IGEMO werkt voor het arrondissement Mechelen een Regionaal Masterplan Groene Mobiliteit uit. DenS Communicatie ondersteunt de werksessies en maakt verslag in woord en beeld.

Ondersteuning werksessies bij opmaak Masterplan Mobiliteit
Opdrachtgever: IGEMO
Looptijd: 2016
Wat: participatie

Vraag

IGEMO werkt voor het arrondissement Mechelen een Regionaal Masterplan Groene Mobiliteit uit.
DenS Communicatie ondersteunt de werksessies met de gemeenten en mobiliteitsactoren. We werken samen met Visuality voor het verslag in beeld.

Aanpak

IGEMO tekent een ambitieus procesverloop uit voor de opmaak van het Regionaal Masterplan Mobiliteit. Doelstelling is op negen maanden tijd visie en uitvoeringsprogramma uit te werken. Op de startbijeenkomst komen de deelnemers via gerichte workshops tot een overzicht van relevante informatie, vraagstukken, problemen, opportuniteiten … én halen daaruit de meest prangende vraagstukken voor het Masterplan, gebiedsgericht en thematisch.

Met die vragen gaat IGEMO aan het werk. De volgende maanden volgen nog reflectiedagen en werkbijeenkomsten.

De inbreng van DenS Communicatie is vooral ondersteunend. Mobiliteitsdeskundigen leiden de workshops in, DenS ondersteunt bij de vraagstelling en neemt verslag.

Naast het woordelijk verslag maakt Visuality ook een beeldverslag van de bespreking in de verschillende gesprekgroepen.