Strategisch plan Vlaco
Strategie en workshops

project-vlaco

Vlaco vraagt ondersteuning bij de opmaak van het strategisch plan. DenS Communicatie zet een traject uit met team en bestuur via een bevraging, strategische sessies en een praktisch bruikbaar opvolgsysteem voor concrete acties.

Uitwerking strategisch plan Vlaco en marketingplan
Opdrachtgever: Vlaco vzw
Looptijd: 2012 en 2016
Wat: strategie, workshops

Vraag

Vlaco vzw, de koepel van Vlaamse composteerders, vraagt ondersteuning bij de opmaak van haar strategisch communicatieplan voor 2012-2018.
DenS Communicatie begeleidt workshops met Raad van Bestuur en teamleden. In 2016 begeleidt DenS een workshop rond de invulling van het marketingplan voor composteerders en vergisters.

Aanpak

Bij de opmaak van het strategisch communicatieplan gaat DenS Communicatie voor een mix van interviews, bevraging en strategische denksessies. We tekenen een kort traject uit en betrekken van bij de aanvang zowel de bestuursleden als alle teamleden.

Tijdens een eerste strategische sessie blikken we terug op het verleden, evalueren het strategisch plan 2006-2012 en het huis Vlaco als organisatie. We stippelen tevens de krijtlijnen uit voor de strategische doelstellingen voor de komende beleidsperiode.

Met deze input organiseren we een uitgebreide digitale bevraging voor de leden van de Raad van Bestuur en de teamleden. Hierbij evalueren de respondenten de werking van Vlaco als organisatie, formuleren sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen (SWOT), buigen zich over de strategische keuzes van de organisatie en zoomen in op nieuwe focuspunten voor de toekomst. De respons is 100% en de ambitie van de Raad van Bestuur en het team is groot.

In een tweede strategische sessie bepalen de leden van de Raad van Bestuur en het team de prioriteiten voor 2012-2018 en stellen ze de strategische en operationele doelstellingen scherp. Enkele weken later vertalen de teamleden de operationele doelstellingen in concrete acties. DenS Communicatie werkt hiervoor een handig steekkaartensysteem uit waarbij de vooruitgang van de acties ook in de toekomst gemakkelijk opgevolgd kan worden.

Tijdens een laatste strategische sessie met Raad van Bestuur en team volgt een financiële en organisatorische vertaalslag. De leden gaan na welke gevolgen de gemaakte keuzes hebben op de werking en middelen van Vlaco.