Focusgesprekken haven- en klimaatbeleving
Bevraging

project-focusgesprek

Universiteit Antwerpen doet een beroep op DenS Communicatie voor de rekrutering, organisatie en begeleiding van focusgroepen. Onderwerpen zijn de havenbeleving bij bewoners op Linker- en Rechterscheldeoever en de beleving van klimaatverandering door verschillende groepen burgers.

Focusgesprekken
Opdrachtgever: Universiteit Antwerpen, Onderzoeksgroep Milieu & Leefomgeving en Departement Communicatiewetenschappen
Looptijd: 2013 en 2014
Wat: bevraging, focusgesprekken

Vraag

Universiteit Antwerpen voert een onderzoek naar de havenbeleving bij bewoners van Linker- en Rechterscheldeoever, bewoners van de ruimere omgeving en actieve leden van verenigingen in de regio Antwerpen. Het onderzoek focust op hinderbeleving in en rond de haven en aangrijpingspunten voor burgerbetrokkenheid bij het havengebeuren.

Met de bevraging naar de beleving van klimaatverandering willen de onderzoekers nagaan of de wijze waarop burgers naar klimaatverandering kijken een weerslag heeft op de rol die ze voor zichzelf zien.
DenS Communicatie staat in voor de rekrutering, inhoudelijke en praktische voorbereiding, begeleiding en verslaggeving van de focusgroepen.

Aanpak

Rond havenbeleving organiseren we zeven focusgroepen, rond klimaatbeleving zes. Elke groep moet anders samengesteld worden: criteria zijn geslacht, leeftijd, engagement, tewerkstelling in de haven …

De screening en samenstelling gebeurt via meerdere kanalen: gemeenten zorgen voor een steekproef uit de bevolkingsregisters, een overzicht van verenigingen, DenS Communicatie vult aan met een grondige online screening.

Voor de focusgroepen rond havenbeleving trekt DenS uit deze gegevens per groep een wetenschappelijk verantwoorde steekproef. Alle geselecteerden ontvangen een brief met antwoordkaart. Voor de focusgroepen rond klimaatbeleving werken we via verschillende digitale kanalen om voldoende deelnemers met een uiteenlopende achtergrond te vinden.

In overleg met de Universiteit werken we telkens een draaiboek uit voor het verloop van de focusgroepen. Na het eerste focusgesprek evalueren we dit draaiboek grondig en sturen het bij waar nodig.