Kernversterking Geetbets
Participatie, campagne en bevraging

project-geetbets

Via een wervende campagne G’Bets 2.0 trapt DenS het participatietraject voor de uitwerking van een ruimtelijke visie voor drie kernen op gang.

Kernversterking Geetbets
Opdrachtgever: Provincie Vlaams-Brabant
Looptijd: 2019 - 2020
Wat: participatie, campagne, bevraging

Vraag

‘Lokale Ruimte Trajecten’ biedt gemeenten de kans om met de steun van de provincie Vlaams-Brabant onderzoeksopdrachten uit te schrijven voor strategische locaties op hun grondgebied. Geetbets gaat hierop in. De gemeente wil een ruimtelijke visie uitwerken voor twee locaties in Geetbets en een locatie in Rummen.
DenS Communicatie staat in voor de uitwerking en begeleiding van het participatietraject binnen een consortium met ProFlow, Plusofficearchitects en Anyways.

Aanpak

Geetbets wil een nieuwe ruimtelijke visie uitwerken voor drie kernen in de gemeente. Voor de studiebureaus aan de slag gaan, leggen we ons oor eerst te luister bij de bevolking. Met de campagne G’bets 2.0 prikkelen we de nieuwsgierigheid bij alle lagen van de bevolking. We roepen geïnteresseerden op om actief deel te nemen aan verschillende participatiemomenten die in de loop van het project worden uitgerold.

DenS stippelt de krijtlijnen voor de communicatie uit, ontwikkelt een wervende campagne, organiseert en begeleidt een druk bijgewoonde startavond met gesprekstafels. Hiermee kan ons consortium verder inhoudelijk aan de slag.

Via een uitgebreide en representatieve digitale bevraging polsen we naar ideeën en visies. Dit levert een schat aan kwantitatieve én kwalitatieve informatie op.

De ontwerp-inrichtingsplannen voor de drie locaties worden bij de bevolking afgetoetst en daarna verder verfijnd zodat ze volledig zijn afgestemd op de lokale noden en wensen.

 

Lees meer: gbets2punt0.be