Complex project Nieuwe sluis Zeebrugge
Projectcommunicatie

project-nieuwesluiszeebrugge

DenS Communicatie begeleidt de communicatie tijdens de onderzoeksfase van het complex project nieuwe sluis Zeebrugge.

Nieuwe sluis Zeebrugge
Opdrachtgever: Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Looptijd: 2017 - 2019
Wat: projectcommunicatie

Vraag

Het planningsproces voor de bouw van een nieuwe sluis in de haven van Zeebrugge loopt via de procesaanpak complexe projecten.
DenS maakt een brochure, werkt een strategisch kader en concreet stappenplan uit voor de communicatie naar getroffen actoren tijdens de onderzoeksfase en begeleidt de communicatie.

Aanpak

Voor de bouw van een nieuwe sluis in de haven van Zeebrugge worden meerdere alternatieven onderzocht. De resultaten van dat onderzoek worden aan het ruime publiek voorgesteld via een brochure en een infomarkt. DenS maakt de brochure en organiseert en begeleidt de infomarkt. DenS Communicatie werkt nadien een strategie en stappenplan uit voor het communicatietraject tussen voorontwerp en definitief vastgesteld voorkeursbesluit.

We stippelen de krijtlijnen uit voor de communicatie naar alle betrokken actoren, ook getroffen bewoners, bedrijven en actiegroepen.

DenS stuurt de praktische organisatie van het openbaar onderzoek over het ontwerp voorkeursbesluit aan en staat zelf in voor de opmaak van flyer, affiches, advertentie, artikel voor de kanalen van actoren, perstekst, mails en brieven aan bewoners en bedrijven.

Alle inwoners van het gebied krijgen een postkaart in de bus met informatie over het openbaar onderzoek. DenS begeleidt ook de infomarkt tijdens het openbaar onderzoek. Gedurende de hele opdracht levert DenS de teksten aan voor de website.