Taakinvulling STORA Dessel
Participatie en workshops

project-stora-dessel

Na 12 jaar werken verandert de rol van STORA Dessel. DenS Communicatie organiseert en begeleidt een brainstorm met alle STORA-leden over de consequenties voor identiteit, taakinvulling en organisatiestructuur.

Brainstorm taakinvulling STORA Dessel
Opdrachtgever: Studie en Overleggroep Radioactief Afval (STORA) Dessel
Looptijd: 2011
Wat: participatie, workshops

Vraag

STORA bestaat 12 jaar. De eerste taak, van wat toen nog STOLA noemde, was de uitwerking van het bergingsproject voor laagradioactief afval in Dessel en de maatschappelijke voorwaarden die eraan gekoppeld zouden worden. Nu de realisatie van de oppervlakteberging in zicht komt, verandert de rol van STORA.
DenS Communicatie organiseert een brainstorm om samen met de STORA-leden na te gaan welke rol STORA kan en wil vervullen. Met de conclusies kan STORA het gesprek aangaan met het gemeentebestuur en met NIRAS.

Aanpak

Doel en missie van STORA, de huidige taak en de veranderingen in de context die op til staan, vormen het uitgangspunt voor de brainstorm.

Een dertigtal STORA-leden buigt zich samen met DenS Communicatie over de identiteit van STORA, verschuivingen binnen het takenpakket, de gevolgen voor de bestaande structuur.

Via de inzet van verschillende methodieken ontstaat automatisch een gesprek tussen de deelnemers: een korte plenaire brainstorm, flip-charts per taak voor individuele opmerkingen, werkgroepjes die de nieuwe STORA-taken verder uitdiepen aan de hand van richtvragen. Drie uur intensief werken levert heel wat materiaal op waarmee STORA haar vernieuwende rol kan vormgeven. DenS Communicatie werkt dit uit tot negen duidelijke actiepunten.

 

Lees meer: Brainstormsessie september 2011