Strategisch advies

DenS advies specialiteit beeld

De kiemen van een goede strategie sluimeren in veel organisaties. DenS Communicatie laat ze uitgroeien en vertaalt ze naar een strategie op maat.

De communicatie binnen uw bestuur of bedrijf kan efficiënter? U hebt nood aan een strategisch plan? U twijfelt over de aanpak van een project of staat voor de organisatie van een openbaar onderzoek?

DenS Communicatie vertrekt van de potenties en ideeën binnen uw organisatie. Na een korte doorlichting tekenen we samen met u een strategie op maat uit. Of wij geven advies waarmee u meteen zelf aan de slag kan.

Via creatieve denksessies met uw medewerkers of bestuurders zetten we ideeën om in strategische krachtlijnen en operationele doelstellingen. Na een kort traject heeft u een strategisch plan met concrete actiefiches en kan de uitvoering starten.
Voor uw projecten stelt DenS een communicatiestrategie op met oog voor een open communicatie naar alle stakeholders, ook actiegroepen.

Wij begeleiden u ook bij de implementatie. We organiseren en begeleiden informatie- en overlegmomenten, werksessies, persontmoetingen. DenS adviseert u bij de opmaak van communicatiemiddelen of staat zelf in voor redactie en ontwerp.
Bij moeilijke projecten houden we de vinger aan de pols via online reputatiemanagement. Zo zien we snel waar bijsturing nodig is.

Het menu aan de rechterkant geeft een fiche per project.